נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

ברירת מחדל

מהי הסדרת מונה נטו ומה הם ההקלות שחוקקה המדינה בתחום?

בשנת 2013 פרסמה מדינת ישראל הסדרה חדשה בשם “מונה נטו”

הסדרה זו מאפשרת לכל ארגון עסקי או בית פרטי בעל מבנה וצריכת חשמל לייצר לעצמו את החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת – פוטו וולטאית, ובכך “לאפס” את הצריכות מחברת החשמל.

במקביל להסדרה זו פרסם משרד הפנים הוראות רגולטיביות חדשות (רפורמת הפרגולות) ובהן הוא פתר את הצורך להוצאת היתר בניה למערכות סולאריות בגודל עד 50 KW = גג בגודל כ – 600 מ”ר

בנוסף בחוק ההסדרים האחרון החליטה הממשלה להכניס הקלות בנושא המיסוי של מערכות ביתיות ולפתור את הצורך בניהול ספרים ותשלום מס הכנסה למערכות ביתיות בגודל של עד 25KW

מונה נטו – כיצד זה עובד?

כל צרכן בישראל ראשי להקים מערכת סולארית על גג המבנה שבבעלותו , ובמידה והמבנה הינו חוקי . המערכת המותקנת על הגג מייצרת חשמל בתעריפי תעו”ז או בתעריף אחיד (במערכת ביתית) .

במשך היום בזמן הייצור, חשמל הנצרך מהמערכת במבנה “נחסך” ועודפי החשמל מוזרמים לרשת כ”קרדיט” כספי , אשר מקוזז בחשבונית החשמל העוקבת לחודש הייצור .

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן